Cennik


6 tygodniowy kurs w Szkole Rodzenia 300 zł

 

 

 

Czas: 6 tygodni, spotkania (2-2,5h) raz w tygodniu.

 

Obecność osoby towarzyszącej na zajęciach- bez dodatkowych opłat

Porady Laktacyjne

 

1. Pierwsza wizyta z dojazdem do domu:

 

• 150 zł

 

2. Druga i kolejne wizyty z dojazdem do domu / pierwsza wizyta w siedzibie Fundacji Dobry

    Początek lub na terenie Strzelina:

 

• 120 zł

 

3. Druga i kolejne wizyty w siedzibie Fundacji Dobry Początek lub na terenie Strzelina:

 

• 100 zł

 

* Dla kursantów Szkoły Rodzenia promocyjne ceny!