Cennik


6 tygodniowy kurs w Szkole Rodzenia 300 zł

 

 

 

Czas: 6 tygodni, spotkania (2-2,5h) raz w tygodniu.

 

Obecność osoby towarzyszącej na zajęciach- bez dodatkowych opłat