O Fundacji


 

 

 

 


Położna jest towarzyszką kobiety.

Zdobyta wiedza i umiejętności dają nam kompetencje,
do obejmowania opieką kobiet na każdym etapie ich życia.

Otrzymałyśmy zawodowe przyzwolenie na bycie blisko kobiety, jej rodziny i nowego życia.

To wielki zaszczyt i jeszcze większa odpowiedzialność.


Nasza praca daje dużo możliwości udzielania wsparcia, jednak często pojawiają się ograniczenia czasowe, organizacyjne, czy też związane ze standardami obowiązującymi w środowisku szpitalnym. Postanowiłyśmy wykorzystać ogrom możliwości, które daje nam wykonywanie tego zawodu.
Dlatego też pragniemy wyjść z naszym położnictwem krok dalej. Fundacja Dobry Początek jest inicjatywą, która powstała w odpowiedzi na potrzeby napotykanych przez nas kobiet oraz naszą zawodową potrzebę bycia bliżej tych, których otaczamy opieką i wsparciem.

 

Wierzymy w moc i mądrość natury i kobiecości.
Uznajemy postęp i osiągnięcia medycyny za źródło najnowszej
i wiarygodnej wiedzy.
Czerpiemy inspirację z rodzicielstwa bliskości, orędujemy za karmieniem piersią.
Stajemy po stronie życia, na każdym etapie respektując prawa kobiety i dziecka.
Wykorzystując naszą przyjaźń, wspólne spojrzenie na opiekę okołoporodową, wiarę w siłę kobiecości oraz zamiłowanie do naszego zawodu, tworzymy Dobry Początek.

 

Fundacja Dobry Początek posiada osobowość prawną, naszą siedzibą jest Strzelin. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową. Fundacja może realizować swoje statutowe cele, zwłaszcza w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach określonych przez Zarząd w drodze uchwały.

.

[pobierz] 0.1 MB statut-fundacji-dobry-poczatek

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem naszej Fundacji

 

[pobierz] 0.2 MB standard-opieki-okoloporodowej

Poznaj prawa, przysługujące każdej kobiecie

[pobierz] 0.3 MB ustawa-o-zawodzie-poloznej

Dowiedz się kim jest położna i jakie są jej kompetencje

[pobierz] 2.0 MB nowiny-strzelinskie-o-nas

Arytkuł w Nowinych Strzelińskich o naszej Fundacji